ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

„Периодични доставки на хлебни изделия за нуждите на Детска градина „Чепеларе”, в рамките на 36 календарни месеца.”, дата на публикуване: 08-11-2019


документите може да изтеглите от тук


  • Решение  – дата на публикуване:26-11-2019 14:42:06
  • Протокол  – дата на публикуване:26-11-2019 14:42:06
  • Доклад  – дата на публикуване:26-11-2019 14:42:06

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Чепеларе”, в рамките на 36 календарни месеца, по обособени позиции”, ID в АОП: 01136-2019-0002 дата на публикуване: 17-09-2019


документите може да изтеглите от тук
Доставка на пелети от дървесни стърготини по предварителна заявка за нуждите на ДГ Гр.Чепеларе, обл. Смолян, ул.Перелик №1, за три календарни години”, ID в АОП: 01136-2019-0001” дата на публикуване: 03-09-2019


документите може да изтеглите от тукЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА 'УЧИЛИЩЕН ПЛОД' И 'УЧИЛИЩНО МЛЯКО' ЗА 2019-2020г.” дата на публикуване: 02-05-2019

ЗАПОВЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА” дата на публикуване: 22-04-2019


документите може да изтеглите от тук


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ.” ID: 01136-2018-0001: дата на публикуване: 22-04-2019


документите може да изтеглите от тук


ОП по чл.182,ал.1,т.1 от ЗОП-Пряко договаряне с предмет:Доставка на пелети от дървесни стърготини за нуждите на ДГ гр.Чепеларе” ID: 01136-2018-0001: дата на публикуване: 20-11-2018


Срок за получаване на оферти: 27/11/2018


документите може да изтеглите от тук


Състояние: Отворена

Покана за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП,на основание чл.191,ал.1,т.1от ЗОП” ID: 01136-2018-0001: дата на публикуване: 19-11-2018


Срок за получаване на оферти: 27/11/2018


документите може да изтеглите от тук


Състояние: Отворена

ПОКАНА за ОП на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП с преписка №ДГ-Х2/08,10,2018” ID: 01136-2018-0001: дата на публикуване: 08-10-2018


Срок за получаване на оферти: 17/10/2018 , 17:30


документите може да изтеглите от тук


Състояние: Отворена

Поръчка, провеждана чрез Публично състезание по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, с предмет: „Доставка на пелети от дървесни стърготини по предварителна заявка за нуждите на ДГ Гр.Чепеларе, обл. Смолян, ул. “Перелик” №1” ID: 01136-2018-0001: дата на публикуване: 01-10-2018

преписка: 870267


Срок за получаване на оферти: 23/10/2018 , 17:30документите може да изтеглите от тук


Състояние: Отворена

Доставкана пелети от дървесни стърготини за нуждите на ДГ гр.Чепеларе: дата на публикуване: 05-09-2018

преписка: 9080469


Срок за получаване на оферти: 12/09/2018 , 17:30


документите може да изтеглите от тук


Състояние: Прекратена

Избор на изпълнител за “Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ град Чепеларе” по шест обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Месо и месни продукти - свинско, телешко и пилешко месо, месни продукти и риба Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти; Обособена позиция №3: ,Доставка на пресни плодове и зеленчуци Обособена позиция № 4: Консерви и замразени зеленчуци; Обособена позиция № 5: Хляб Обособена позиция №6:“Бакалия: дата на публикуване: 04-09-2018

преписка: 9080453


Срок за получаване на оферти: 11/09/2018 , 17:30


документите за Обособена позиция №5-Хляб


документите може да изтеглите от тук


Състояние: закрита

Доставка на хранителни п-ти за нуждите на ДГ гр.Чепеларе: дата на публикуване: 04-07-2018

преписка: 9078076


Състояние: Изтеглена


документите може да изтеглите от тук


Състояние: Изтеглена

Доставка на пелети от дървесни стърготини за нуждите на ОДЗ-Чепеларе: дата на публикуване: 04-07-2018

преписка: 9078075


Състояние: Изтеглена


документите може да изтеглите от тук


Състояние: Изтеглена

Доставка на пелети от дървесни стърготини за нуждите на ОДЗ-Чепеларе: дата на публикуване: 03-08-2017

преписка: 9067123


Срок за получаване на оферти: 29/08/2017 16:00


документите може да изтеглите от тук


Състояние: Открита

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ-Чепеларе: дата на публикуване: 03-08-2017

преписка: 9067124


Срок за получаване на оферти: 29/08/2017 16:00


документите може да изтеглите от тук


Състояние: Открита

Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на ОДЗ-Чепеларе: дата на публикуване: 03-08-2017

преписка: 9067126


Срок за получаване на оферти: 29/08/2017 16:00


документите може да изтеглите от тук


Състояние: Открита

Доставка на пелети от дървесни стърготини за нуждите на ОДЗ-Чепеларе: дата на публикуване: 21-06-2016

преписка: 9053755


Срок за получаване на оферти: 28/07/2016 16:00
Срок за събиране на оферти с обява: 28 дни


документите може да изтеглите от тук


Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ-Чепеларе: дата на публикуване: 21-06-2016

преписка: 9053756


Срок за получаване на оферти: 28/07/2016 16:00
Срок за събиране на оферти с обява: 28 дни


документите може да изтеглите от тук


Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на ОДЗ-Чепеларе: дата на публикуване: 21-06-2016

преписка: 9053759


Срок за получаване на оферти: 28/07/2016 16:00
Срок за събиране на оферти с обява: 28 дни


документите може да изтеглите от тук


Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА

Доставка на пелети от дървесни стърготини за нуждите на ОДЗ-Чепеларе: дата на публикуване: 29-06-2015

преписка: 9043234


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 24-07-2015 16:00
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 24-07-2015


документите може да изтеглите от тук


РЕШЕНИЯ:

Състояние: Възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ- гр.Чепеларе- Плодове и зеленчуци: дата на публикуване: 25-06-2015

преписка: 9043141


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 24-07-2015 16:00
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 24-07-2015


документите може да изтеглите от тук


РЕШЕНИЯ:

Състояние: Възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ-гр.Чепеларе: дата на публикуване: 25-06-2015

преписка: 9043137


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 24-07-2015 16:00
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 24-07-2015


документите може да изтеглите от тук


 

РЕШЕНИЯ:

Състояние: Възложена