Детска градина – ГР.ЧЕПЕЛАРЕ

ДГ – Чепеларе е целодневна детска градина разполагаща с три бази – „Елхица”, „Здравец” и „Радост”.

Нашите цели са:
• да осигурим топла и безопасна обстановка, близка до семейния уют;
• да направим ученето забавно и увлекателно;
• да предложим дейности, които да стимулират растежа и развитието;
• да поощряваме позитивната самооценка и самоувереност;
• да изграждаме ценности като честност, уважение, грижа и др.
Детското заведение е общинска собственост.

Групи

• 3 градински групи и 1 яслена група, физкултурен салон, здравен кабинет, административен кабинет, стая за почивка на персонала, кабинет на логопед/психолог, кухня;
• Технически средства, подпомагащи педагогическия процес – компютри, принтери, копирни машини, телевизори, DVD, интерактивна дъска;
• Библиотечен фонд – периодичен печат, професионална литература, утвърдени помагала и др;
• Двор за дейности на открито с площадки за всяка възрастова група
• 2 градински групи, физкултурен салон, здравен кабинет,стая за почивка на персонала, кабинет на логопед/психолог;
• Двор за дейности на открито с площадки за всяка възрастова група.
• 2 градински групи и 1 яслена, здравен кабинет, стая за почивка на персонала, кабинет на логопед/психолог;
• Технически средства, подпомагащи педагогическия процес – компютри, принтери, копирни машини, телевизори, DVD, интерактивна дъска;
• Двор за дейности на открито с площадки за всяка възрастова група