За нас

ДГ – Чепеларе е целодневна детска градина разполагаща с три бази – „Елхица”, „Здравец” и „Радост”.

Детска градина град Чепеларе приема деца от 1 година до постъпването им в първи клас.
Децата са разпределени в групи по възрастов признак.

Има две яслени и седем градински групи.

За възпитанието, обучението, социализацията и отглеждането на децата се грижи екип от квалифицирани специалисти и помощен персонал.

В Детска градина град Чепеларе работи психолог, който подпомага адаптирането на децата към образователната и социалната система и оказва подкрепа за психическото развитие и здраве на децата.
Извършва се и корекционно – възпитателна дейност, индивидуална и фронтална работа с логопед.
Детската градина осигурява допълнителни дейности, които се провеждат от квалифицирани специалисти от ЦПЛР ОДК град Чепеларе – народни танци, приложни изкуства и ски-бягане.
През зимата се организират ски-курсове.

В работата си отдаваме голямо значение на сътрудничеството с родителите!

Работното време е от понеделник до петък от 06:30 до 18:30 часа