Тържество 01.06.2020г.

Тържествено изпращане на децата от четвърта подготвителна група „Звездица“ от детската градина към първи клас!

Официални и красиви, здрави и умни, затъжени за игри деца!

Взискателните, всеотдайни и търпеливи учителки – госпожа Минкова и госпожа Башова; помощник – възпитател Веси Киляфова и незаменимата леля Филка!

Удостоверенията са връчени, децата са подготвени, родителите са щастливи!

НА ДОБЪР ЧАС, подгответа – ЗВЕЗДИЧКИ, към новите знания и порастването!