Родителски срещи – октомври 2019 г

Група „Звездица“ (Подготвителна група в база „Елхица“ с учители Е. Минкова и И. Башова)  – 09.10.2019 год., час17:15

Група „Пеперуда“ (II-ра група в база „Елхица“ с учители И. Караиванова и Д. Ангелова)  – 03.10.2019 год., час: 17.15

Група „Усмивка“ (I-ва група в база „Радост“ с учители З. Караколева и Г. Гайдарова) – 02.10.2019 год. час: 17:15

Група „Калинка“ (III-та група в база „Елхица“ с учители Й. Кафалова и Й. Дзивкова) – 01.10.2019 год., час: 17.15

Група “Дъга” (I-ва група в база “Здравец” с учители Т.Балджиева и С.Бакалска) – -8.10.2019 год., час:17:30