Предстоящи родителски срещи в детската градина!
1. Група “Калинка” (Кафалова/ Дзифкова) – 21.01.2020 г. (вторник);
2. Група “Пеперуда” (Караиванова/Ангелова) – 22.01.2020 г. (сряда);
3. Група “Усмивка” (Гайдарова/Караколева) – 23.01.2020 г. (четвъртък);
4. Група “Звездица” (Минкова/Башова) – 27.01.2020 г. (понеделник);
5. Група “Камбанка” (Гоцова/Костовска) – 28.01.2020 г. (вторник);
6. Група “Дъга” (Балджиева/Бакалска) – 29.01.2020 г.(сряда);
7. Група “Мечо Пух” (Хаджиматева/Кузманова) – 30.01.2020 г. (четвъртък)