Посрещане на Баба Марта

Днес децата от детската градина посрещанаха Баба Марта. Изнендата беше, че Баба Марта дойде с дъщеря си и внучката си. Децата от трите бази пък я изненадаха  с много песни, стихчета и игри.