Поканваме родителите на гр. Чепеларе да подарят на децата си спектакъл и преживяване с висока художествена стойност. Сумата от 4 лева се дава на учителя в групата. Родителското лишение от 4 лв. в полза на детето няма цена и е стъпка в изграждането на естетическата ценностна система на детето.
ПИПИ