На вниманието на родителите

Уважаеми родители,

за да овладеят добре родния език, децата имат нужда от Вашата помощ. Речта се формира по подражание в семейството. Ако Вие четете книжки и приказки на децата си, ако им разказвате приказки, ако ги насърчавате и те да разказват след вас, това ще обогати речника им и ще подобри комуникативните им умения.

Ще ги направи по-успешни ученици и хора!