ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ЕКИП НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Тренинг на тема: Първи стъпки в благотворителността и добротворството – ефективни модели за взаимодействие с родителите
Тренингът бе осъществен на 02.12.2019 г. от Милена Георгиева, представител и член на Лайънс клуб “София Диамант”. Клубът е член на Сдружението на Лайънс клубовете в България.
На тренинга присъства Председателят на Обществения съвет към детската градина – Гергана Трифонова