Вълнуваща среща с поетесата Ангелина Жекова

На 03.02.2020г. децата  от III групи- “Калинка” и “Камбанка” и IV група “Звездица” в база “Елхица”с голямо нетърпение посрещнаха поетесата Ангелина Жекова  и я изненадаха с нейното стихотворение “Васил Левски”. С интерес слушаха поетесата и отговаряха на нейните въпроси. Бързо отгатваха гатанките и допълваха строфите на новите й стихчета за деца. На изпроводяк, с най-топли чувства поднесоха картичка с пожелание и подарък, за да не забравя умните и любознателни деца от Чепеларе.