ВАЖНО!!!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Детска градина град Чепеларе  отваря врати  за деца от 02.06.2020 г.

В тази връзка Ви информираме, че подновяването на посещението на детска градина може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина, за което подписват декларация по образец при подновяване на посещението  от детето. Не се допуска влизането на родителите на децата в сградата на детската градина!

Приемът е от 7.00  до 8:30 ч.

/Вътрешни правила за дейността на ДГ гр. Чепеларе в извънредна епидемична обстановка, свързана с COVID – 19/

Уважаеми родители,

Бихме искали да насочим вниманието ви към много важен емоционален казус, който се отнася до приема на децата в детската градина след отпадането на карантината!

Емоционалният казус е свързан изключително и предимно с вашето активно участие, за да се преодолее възможно най-правилно и уместно психологическия стрес, на който децата ви първоначално ще бъдат подложени, когато пристъпят прага на градината!

Вие сте запознати с Мерките за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца. Ние сме длъжни да ги спазим.

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ И ОБЯСНЯВАЙТЕ НА ДЕЦАТА !!!

ЗАЩО!

 

Защо вие няма да влизате в градината и в яслата!

Защо те трябва сами да се обличат, събличат, мият, обслужват!

Защо те няма да бъдат прегръщани и гушкани от учителките и лелите, както досега, но НЕСЪМНЕНО ще бъдат пак така обичани и желани!

Защо се налага да се спазват някои нови, необичайни досега, правила и дейности!

Защо се налага да виждат учителките и лелите с шлемове или маски!

Защо се налага за някои неща да пораснат малко по-бързо!

Защо не е добре да плачат, когато ги оставяте, тъй като те остават в добри и любящи ръце, а вие бихте били в тревога, докато сте на работа!

 

Уважаеми родители!

Имате нова изключително важна отговорност! Общувайте с децата и им обяснявайте! Те ще проявят разбиране, повярвайте ни! Общувайте с учителките – те най-добре ще ви помогнат всичко това да стане, да се случва, като нов вид игра!

Емоционалното и психическото състояние на децата ви, особено на най-мъничките, е основната ви грижа!

Ние можем само частично да я споделим!

С уважение: Екипът на Детска градина гр. Чепеларе