АКТУАЛНО!!!

Детската градина, включително детските ясли, в гр. Чепеларе започва работа на 02.06.2020 г.

Екипът на детската градина ще спазва стриктно Мерките за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца.
Родителите се запознават с Мерките и подписват Декларация за информирано съгласие.
Ще се приемат всички деца записани в детската градина и ясли за учебната 2019/2020 година, т.е. 31.05.2020 г.