Новини

ДОБРЕ ДОШЛИ НА ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА Детска градина – ГР.ЧЕПЕЛАРЕ

ДГ – Чепеларе е целодневна детска градина разполагаща с три бази – „Елхица”, „Здравец” и „Радост”. Детското заведение е общинска собственост.

Детска градина град Чепеларе приема деца от 1 година до постъпването им в първи клас. Децата са разпределени в групи по възрастов признак. Има две яслени и седем градински групи.
Детската градина работи с програмна система “Аз ще бъда ученик” и “Аз съм в детската градина” на издателство “Изкуства”, “Моливко” на издателство “Слово”, “АБВ игри” и “Чуден свят” на издателство “Просвета”.
Програмните системи отговарят на новия държавен стандарт за предучилищно образование и са одобрени от МОН.
Цветните книжки и разнообразните материали съдействат за ориентиране на детето към учене и формират самостоятелност, увереност и стремеж към успех. Децата, играейки, откриват знания и овладяват компетентности, които им гарантират готовност за плавен преход към новото предизвикателство – училището.


За възпитанието, обучението, социализацията и отглеждането на децата се грижи екип от квалифицирани специалисти и помощен персонал.
В Детска градина град Чепеларе работи психолог, който подпомага адаптирането на децата към образователната и социалната система и оказва подкрепа за психическото развитие и здраве на децата.
Извършва се и корекционно – възпитателна дейност, индивидуална и фронтална работа с логопед.
Детската градина осигурява допълнителни дейности, които се провеждат от квалифицирани специалисти от ЦПЛР ОДК град Чепеларе – народни танци, приложни изкуства и ски-бягане.
През зимата се организират ски-курсове.

Работното време е от понеделник до петък от 06:30 до 18:30